AABJ, s.r.o.
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vo vložke číslo: 14122/S.

IČO: 43875131
DIČ: 2022510985
IČ DPH: SK2022510985

e-mail: abj@stonline.sk
web: www.aabj.sk

Ing. arch. Ladislav Bradiak
autorizovaný architekt, registračné číslo 0668 AA
lacobradiak@gmail.com
tel.: +421 905 278 549

Ing. arch. Roman Jariabka
autorizovaný architekt, registračné číslo 0676 AA
romanjariabka@gmail.com
tel.: +421 905 283 017