exteriér

Rekonštrukcia námesia, Ľubietová
Sadovnícke riešenie fontány pri poisťovni Allianz, Bratislava
(realizácia: PROFI GARDEN BB, s.r.o., Banská Bystrica)
Sadovnícke riešenie záhrady pri rodinnom dome, Bratislava
(realizácia: PROFI GARDEN BB, s.r.o., Banská Bystrica)
Sadovnícke riešenie záhrady pri rodinnom dome, Zvolen
(realizácia: PROFI GARDEN BB, s.r.o., Banská Bystrica)