Architekti Ladislav Bradiak a Roman Jariabka spolupracujú v spoločnom architektonickom ateliéri už od roku 1992. Ich spolupráca prešla rôznymi formami združení až po súčasný Ateliér architektúry a dizajnu AABJ, s. r. o., ktorý bol zaregistrovaný v roku 2008.

Ateliér vykonáva a zabezpečuje všetky druhy a stupne projektovej dokumentácie od investičného zámeru až po realizačnú dokumentáciu, v nadväznosti na to vykonáva autorský dozor a inžiniersku činnosť – zabezpečenie potrebných povolení pred začatím stavby až po ukončenie diela kolaudáciou.

Spoločnosť zabezpečuje okrem projektovej činnosti aj dodávku stavieb, záhrad a interiérov v spolupráci s renomovanými firmami.

Ateliér architektúry a dizajnu počas svojej dlhoročnej činnosti vyprojektoval množstvo stavieb, z ktorých výber je zverejnený na webovej stránke...